Bárdosi József

Bárdosi József a váci Tragor Ignác Múzeum művészettörténésze. A Görög Templom kiállítóhely kiállításainak szervezője. Vácon és országosan is jelentős, a művészetben az 1980-as évektől újra éledő, fotó- és hiperrealista festészeti gyűjteményt hozott létre. Olyan festmények, melyek reflektálnak a körülöttünk lévő környezetre, melyek képi világukkal felfedik a mindennapi történéseket. Kutatási témaköre a mimézis, ami az külső és belső természeti jelenségek utánzását jeleníti meg, leképezését környezetünknek. 1989-től 2001-ig szervezője az EXPANZIÓ performansz fesztiválnak, amely az élő művészetet karolta fel, számos művész és érdeklődő volt tanúja résztvevője a magyar művészettörténetben jelentős folyamatoknak.

A zsűri összeállításánál fontos tényező volt hogy neves szakírók és művészek is helyet kapjanak. Bárdosi József 1978–81: ETKF rajz-népművelés szakjának tanulója, 1984–88: az ELTE BTK művészettörténet szakos hallgatója. 1987 óta dolgozik váci Tragor Ignác múzeumban.

Tags: