Garay Nagy Norbert

Garay Nagy Norbert hivatása, hogy emberekkel foglalkozzon. Élete minden területére kiterjed ez a feladat. Szemlélődik távolról, vizsgálódik egész közelről, figyeli és próbálja megérteni az egyes embereket, a társadalmat mozgató gondolatokat. Művészetét ezek a megfigyelések táplálják. Festményei hiperrealista stílusban készülnek. Walter Benjamin, A műalkotás a technikai sokszorosíthatóság korszakában című könyvében megkérdőjelezi a művészet jövőjét és az egyediség fontosságát hangsúlyozza. A fényképezőgép feltalálásával új korszakba léptünk. Már nem elég a valóság mind pontosabb visszaadása. Egy újfajta történetmeséléshez kell eljutnunk, és az csak úgy lehetséges, ha a művész egész valóját beleöli a festménybe, és a képben egy új élet támad fel.

Garay Nagy Norbert minden porcikájában váci művész. Itt született, itt alkot és itt tanít. Főiskolai tanulmányait az Eszterházy Károly Főiskola rajz és vizuálisbkommunikáció szakán végezte. Mesterei Molnár László József Munkácsy Díjas grafikus és Nagy B. István Munkácsy Díjas festőművész voltak. 2007-ben képzőművészeti stúdiót alapított Vácon ArtLavina néven. Szárnyai alatt nevelkedik a képzőművészet feltörekvő új generációja.